Nye

Vedtægter

Forord: Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse vedtægter - samt i øvrigt orientere sig om klubbens regler og procedurer. Du finder alt relevant information her på hjemmesiden.

Nedennævnte vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. november, 2008. Forefindes også i en printet udgave i klubhuset, hvor du er velkommen til at ta et eksemplar.

 Hent de samlede vedtægter i PDF format her

 
Ligeledes henvises til nedennævnte reglement, udgivet af Kystdirektoratet. Der gøres opmærksom på, at dette reglement følges af klubben og du skal derfor stærkt opfordres til at gøre dig bekendt hermed.

Hent Bekendgørelse Standardreglement for Små Havne i PDF format her


Endelig henvises til siderne ANFsamt Praktiske Oplysninger, hvor du finder yderligere relevant information om klubbens forhold.

Ultimate Web | Ecco sko | Damesko