Nye

Historien om Vestre Baadelaug

Vestre Baadelaug blev stiftet den 1. maj 1915 og er således en af landets ældste stadig eksisterende bådklubber.

Om ikke så mange år har klubben således 100 års jubilæum, og det skal naturligvis til den tid fejres med pomt og pragt.

Nogle medlemmer er således i færd med at grave sig ned i klubbens begivenhedsrige historie. Resultatet heraf vil blive beskrevet her på hjemmesiden og muligvis desuden udgivet i en publikation.

Derfor, har du noget at bidrage med, det være sig gamle billeder, gode historier eller andet godt - måske har du endda lyst til at være med i arbejdet - så henvend dig venligst til kasserer Peter Hinrup.

Vi har valgt løbende at offentlige arbejdet her på hjemmesiden, efterhånden som det skrider frem. Derfor kan det varmt anbefales ind imellem at checke op på fremdriften. Finder du fejl eller seriøse mangler i det skrevne, bedes du ligeledes kontakte Peter og/eller sende en mail til vores hjemmeside. 

1915: Første verdenskrig raser og Europa står i flammer. Danmark er neutral og deltager ikke direkte i krigen. Alligevel raser der i Aalborg hæftige vinde omkring Denckers Plads (omtrent hvor Rosdahls ligger i dag). Vestbyen var dengang "på landet" og havnene her, som vi kender i dag, eksisterede ikke. Der var åbenbart trængsel ved Denckers Plads, som man kan læse i protokollen herunder.


 

Klubben fik altså navnet Baadelauget af 1915 ved Denckers Plads. Bemærk i øvrigt omkring klubbens første bestyrelse, at de civile titler var vigtige og findes overalt i de gamle protokoller - undtagen for H. Larsen. Hans titel var "Husejer". Det var stort dengang!

Senere i maj afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde, og man fordelte bestyrelespladserne stort set som vi kender det i dag. Husejer H. Larsen blev klubbens første formand.

Den 22. juni afholdtes den konstituerende generalforsamling. Ovennævnte bestyrelse blev formelt valgt, og det oplæg man havde lavet til klubbens første love, blev vedtaget uforandret. Ellers var det store emne på generalforsamlingen, at man ønskede et skur til opbevaring af rekvisitter. Dette forslag blev dog parkeret, da det ansås som værende meget vanskeligt at realisere.

1916: Ordinær generalforsamling den 24. marts. 25 medlemmer deltog.

Regnskabet blev fremlagt, og det balancerede med 27,00 kroner. Klubbens formue var opgjort til 5 kr. og 20 ører. Formanden blev genvalgt med aklamation.

Ellers var det store emne, at "der gik for mange uvedkommende inde i baadehavnen". Der var derfor forslag om en nøgle ordning og heraf afledt mulkt (bod) på 10 øre, hvis man for eksempel ikke låste efter sig. Dette forlag blev dog afvist.

 

Messe reglement.

Også dengang havde man åbenbart medlemmer, som lige skulle mindes om god opførsel!

Alder på opslaget er ukendt, men bemærk, at man skriver navneord med stort, og det holdt man som bekendt op med efter skriftsreformen i 1948.

Årsagen til, at man har printet de 2 "logoer" i bunden af opslaget kendes ikke.

 

  

 

 

 

  

Søsætning af Fair Play

Nybygningen Fair Play er klar til søsætning. Båden står placeret på "Kærren", som den kaldtes.

Kærren var en 2-hjulet vogn (med massive hjul!), som var ejet af VB. Mobile kraner havde man aldrig hørt om, så læsning/losning til/fra kærre og stativ foregik med håndkraft - noget af en opgave også med den tids både.

Kærren blev anvendt i mange år, også efter at sporristen blev etableret.

Bemærk, at et par sække med høvlsponer udmærket kan bruges til at afstive grejerne.

  

 

 

 

 

 

 

Der skulle mange mand til...

når en båd skulle i vandet dengang. Dog blev der også plads til en kasse Urban øl, kan man se - og dengang var der jo 50 stk. i sådan en! de 2 både er "Flickan", ejet af Sofus og Inga Cornelius samt "Fair Play", som også ses på det store billede herover, ejet af Poul Hovgaard. 

 

 Vestre Baadehavn sidst i 1950-erne.

På billederne herunder får man et indtryk af Vestre Baadehavn sidst i 1950-erne. Bemærk blandt andet, hvor "øde" området er i forhold til i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre et billede af klubhuset, formentlig sidst i 50-erne. Billedet er taget mod nord, altså fra den nuværende vej/parkeringsplads. Hvorfor man har lavet en tagterrasse på "den forkerte" side vides ikke.

Bemærk de 2 halvmure midt i billedet. De eksisterer stadig, kan man se i den nuværende VB restaurant.

 

Her ses klubhuset i Vestre Baadehavn mod syd 1994. Mastekranen var på det tidspunkt placeret her foran klubhuset.

 Terrassen var dengang af bekeden størrelse, ligesom den seneste udbygning mod vest lå en del år ude i fremtiden.

Ultimate Web | Tamaris sko | Damesko